Privacy Verklaring

Plexi Kopen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De door u verstrekte gegevens worden door Plexi Kopen onder meer gebruikt voor het verlenen van diensten en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Plexi Kopen, indien u heeft aangegeven daar prijs op te stellen.

De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Plexi Kopen. Plexi Kopen draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de geregistreerde gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke procedures.

Het kan zijn dat u op de website van Plexi Kopen hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. Plexi Kopen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden.

Bij uw bezoek aan onze website worden bij het invullen en opslaan van uw gegevens gebruikt gemaakt van cookies. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Plexi Kopen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en adviseert u daarom regelmatig de verklaring op eventuele aanpassingen te controleren.